Skolmuseet

Interiör
Foto: K. Frisk

Djurmo gamla byskola, byggd 1865, är en av många småskolor i Gagnef som uppfördes av rotemännen i varje rote efter ett beslut av sockenstämman 1864. Skolan var i funktion till 1942.

Hembygdsföreningen tog i slutet av 1970-talet initiativ till att bevara den gamla byskolan som ett museum.

Skolmuseet

Exteriör
Foto: Inga Westerberg

Inventarier, böcker och övriga läromedel har samlats in från flera byskolor. I museet finns skolfotografier från byskolorna i Gagnef från sent 1800-tal till början av 1940-talet, då de flesta byskolor lades ner för att centraliseras till större enheter. Skolmuseet i Djurmo är idag en del av Stiftelsen Gagnefs Minnestuga.