Titta i museernas register

Sedan 2010 har parallellt en inventering och digitalisering av våra samlingar pågått. Här presenterar vi föremålen vi registrerat så här långt.


Sökning i PDF-filerna sker med fulltextmetoden, som letar genom all text utan prut. Dock blandar man ihop a/å/ä och o/ö. Man klickar i sökrutan eller använder Ctrl-F, och skriver sedan söktexten.

I Spetsmuseets register kan man t. ex. söka efter ordet knytning.

Skolmuseet innehåller ett stort antal åskådningsbilder. Prova gärna att söka efter ordet planche. Man kan också söka skolföremål från bestämda byar. Dock varierar stavningen – Arvslindan stavades fordom med f – så en sökning efter orddelen slindan kan vara smart.

Huvudsamlingens tusentals poster kan ta lång tid att bläddra igenom. Prova att söka efter Bäsna, uddsnitt eller gästabud.


Museidatabasen SOFIEreflex används för registrering av föremålen i text och bild. Så här kan formuläret för en post (ett eller flera likadana föremål) se ut:

Projektet med inventeringen och digitaliseringen fortsätter. På sikt är vår ambition att tillgängliggöra detta för allmänheten.

Enligt gåvobrevet från donatorerna Ottilia Adelborg, Clara Wahlström, Anna och Lotten Falk, tillhör Minnesstugans samlingar Gagnefs folk.

Vår förhoppning är att genom digitalisering göra det möjligt att uppfylla donatorernas önskemål.


Annonser