Minnesstugan

Hembygdsgården Gagnefs Minnesstuga

Hembygdsgården Gagnefs Minnesstuga

Gagnefs Minnesstuga är den äldsta hembygdsgården i Dalarna. Initiativet till en gammelgård togs av konstnären och författaren Ottilia Adelborg som i början av 1900-talet bosatte sig i Gagnef tillsammans med sina systrar.

Under åren 1904-06 samlade de och deras vänner ihop pengar och föremål till en gammelgård som överlämnades till bygdens folk i ett gåvobrev 1909.

Minnesstugan består idag av 22 byggnader daterade från 1580 och framåt som påminner om gamla tiders byggnadstradition och levnadssätt i Gagnefsbygden. Platsen är vackert belägen med utsikt över flottbron, Österdalälven och kyrkan.

Byggnadsvård vid Minnesstugan

Prioriterad byggnadsvård under 2009 är byte av ett antal trähängrännor samt byte av tak på tröskladan.

Under våren och hösten har Gävleborgs länsmuseum hjälpt oss att ta fram en byggnadsvårdsplan. Flera av byggnaderna har trätak som nu börjar bli dåliga och vi behöver hjälp med att planlägga och prioritera lämpliga åtgärder. Under 2008 har även en ny gärdsgård  längs Adelborgsvägen färdigställts.

Under vintern 2007/08 har vi bytt tak på stora ladan. Arbetet har utförts av Gagnefs Bygg.

Under sommaren 2007 genomfördes en kurs i att lägga pärttak. Resultatet av kursen är ett fantastiskt fint nytt pärttak (handkluvet) på kvarnhuset. Kursledare var John Isacsson.

Under vårvintern 2007 genomfördes en dendrokronologisk undersökning. Läs rapporten här: http://www.bisysslor.se/rapporter/minnesstugan.pdf

Annonser