e-postadresser

Lena Nordesjö
Stiftelseordförande och bokningskontakt för Minnesstugan och Ottilia Adelborgmuseet.
lena.nordesjo@gmail.com

Museipersonalen
gagnefsminnesstuga@gmail.com