Litteratur och konst

Böcker

Knyppelskolan

Nedanstående böcker försäljs av Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och kan rekvireras (säljs även på Ottilia Adelborgmuseet). En portoavgift om 40 kronor tillkommer.

Skicka ett e-postmeddelande till lena.nordesjo@gmail.com


Följande böcker har givits ut av Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga:

Adelborg, Ottilia
Pelle Snygg och Barnen i Snaskeby.
Nyutgåva 2001 24 bl
Pris 80 kr

Knypplande flicka

Gagnefsdräkten 2.a uppl 2000
Dräktalmanackan visar de olika varianterna av Gagnefsdräkten som används idag.
Pris 40 kr

Erik Skarp
Från akleja till ögontröst
En publikation av Erik skarp.
Pris 60 kr

Lena Nordesjö
De älskade Gagnef
Minnesskrift till 100-årsjubileet 2009 (se här).
Pris 100 kr

Mört Jansmor i Tjärna

Rådström, Anne-Marie 1993
Knyppelskolan och Gagnef 1903
Boken berättar om knyppelskolan som Ottilia Adelborg startade i Gagnef 1903.  Hon hade noterat att knyppelkonsten höll på att dö ut och såg skolan för unga flickor som ett sätt att föra traditionen och kunskapen vidare till en ny generation. Andra delen utgörs av ”Ur en knyppelflickas dagbok” som skrivits av Augusta Norman född i  Västerfors, Gagnef en av eleverna i knyppelskolan.
Häftad 52 s.
Pris 40 kr

Skidåkerskan

Rådström, Anne-Marie 1979
Gagnefs Minnesstuga ett verk av kvinnor
Gagnefs Minnesstuga som var en av de första hembygdsgårdarna i landet invigdes 1909. Idén till Minnesstugan var Ottilia Adelborgs som befarade att den gamla bondekulturen snart skulle gå förlorad. Tillsammans med vännerna, systrarna Anna och Lotten Falk och Clara Wahlström har hon undertecknat donationen som utgör Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga.
Häftad 70 s
Pris 40 kr

Rådström, Anne-Marie 1980
Fröken Ottil
En bok om Ottilia Adelborg, barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur. Dalarnas hembygdsbok 1980, 2:a upplagan 2002.
Häftad 113 s
Pris 80 kr

Landskapsvy, Gagnef

Finsk Erik Perssons DAGBOK
Finsk Erik Persson från Österfors i Gagnef skrev dagbok under drygt femtio år, 1856-1907. Dagboken överlämnades av honom strax före hans död till folkskolläraren Per Lind som senare skänkte den till Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga. Dagboken är utgiven i sitt ursprungliga skick och berättar utförligt om Finsk Eriks vardag och livet socknen.
Häftad 34 s.
Pris 40 kr

Konfirmand

Minnen från sekelskiftets Gagnef. Olof Montelius dagbok 1883 till 1933
Olof Montelius (1882-1969) föddes på Köpmangården i Moje, Gagnef. Han har i flera böcker skildrat arbetsliv och människorna under sin uppväxttid i byn. Arbetslivet i en Gagnefsby kring sekelskiftet (1962) och Gårdar och släkter i en Gagnefsby (1965). Vid sidan av dessa arbeten skrev han också en ur minnet nedtecknad ”dagbok” som omfattar tiden 1883-1933. Den egna familjen står här i centrum. Hur livet gestaltade sig för hundra år sedan i en mellansvensk jordbruksby och hur en enskild familj levde har här fått en unik skildring.
Häftad 101 s
Pris 80 kr

Flicka i profil, sittande

Bergsman, Börje. 1991
Österfors En Gagnefsby. Folk och bygd i gången tid. En gammal gård berättar.

Handlingar i gårdsarkiv, intervjuer med äldre personer och fotografier är jämte källor i offentliga arkiv samt litteraturuppgifter utgångspunkter för denna hembygdsbok. Boken utgår från Finskgården i Österfors. I kapitlen om Gagnefs socken och byn Österfors ges en uppfattning om levnadsförhållandena förr och intill våra dagar. Ett kapitel om Grådaforsarna bidrar till kännedom om traktens tekniska utveckling. En resumé på engelska ingår.
Inbunden 480 s
Pris 80 kr

Flicka helbild, stående

Bergsman, Börje 2002
Soldat nr 55 vid Gagnefs Kompani Anders Andersson Bergsman
Boken berättar om soldaten Anders Andersson Bergsman, författarens farfarsfar som levde i Nordåkers by i Gagnef. Förutom släkthistoria ger boken i ett kapitel kunskap om Kungliga Dalregementet och dess soldater samt om Rommehed. En engelsk översättning av texten ingår i boken.
Inbunden 220 s.
Pris 80 kr

Bohman, Eklund, Nisser 2005
Gagnefs kyrka och kyrkogård
Denna bok har tilkommit för att hedra hembygdens kyrka och kyrkogård. Tidigare finns det inte utgivet något arbete om Gagnefs kyrka. Författarnas strävan har varit att göra framställningen levande och att använda ett språk som gör boken läsvänlig. Därför ingår också små berättelser. Korta sammanfattningar på engelska och tyska. Rikt illustrerad med färgbilder.
Inbunden 124 s.
Pris 80 kr


Reproduktioner (porto 20kr)

Färgreproduktioner pris inkl passepartout 100kr

1. Mört Jansmor i Tjärna storlek 32cm * 24 cm (höjd * bredd) akvarell.
2. Konfirmand storlek 35 * 23 cm akvarell
3. Knypplande flicka storlek 38 * 26.5cm
4. Knyppelskolan storlek 24 * 34 cm akvarell
5. Skidåkerskan storlek 38 * 28.5 cm akvarell
6. Landskapsvy, Gagnef, vintermotiv storlek 24 * 31.5 cm

Blyertsteckningar pris inkl passepartout 60 kr

1. Flicka i profil, sittande storlek 33 * 22
2. Flicka helbild stående storlek 32 * 22

Blomsteralfabetet

Blomsteralfabetet/siffror

1. Blomsteralfabetet kort A4format 20 kr

2. Blomstersiffror kort A4format 20 kr

Blomstersiffror

3. Blomsteralfabetet mapp 40 kr

4. Blomstersiffror mapp 40 kr


Vykort/Konstkort

5 konstkort dubbla med kuvert blandade motiv.
Ottilia Adelborgs akvareller från boken Pelle Snygg och från Gagnef.
Pris 25 kr

5 vykort enkla
Ottilia Adelborgs akvareller över gårdar och människor i Gagnef
Pris 10 kr

4 vykort enkla
Motiv från Minnesstugan och skolmuseet
Pris 10 kr