Gagnefs kvinnokläder

Foto: Ragnar Nyberg
Text: Margareta Wallén