Minnesstugans intåg i datorerna

Sedan 2010 har parallellt en inventering och digitalisering av våra samlingar pågått. Museidatabasen SOFIEreflex används för registrering av föremålen i text och bild.

Tre olika register har lagts upp:

  • Skolmuseet, Djurmo
  • Spetsmuseet
  • Minnesstugans övriga samlingar

I registren går det att söka föremål och få upp en eller flera färgbilder. Det går också att söka t. ex:

  • tillverkare
  • tidigare ägare
  • givare (till Minnesstugan)

Projektet med inventeringen och digitaliseringen fortsätter. På sikt är vår ambition att tillgängliggöra detta för allmänheten.

Enligt gåvobrevet från donatorerna Ottilia Adelborg, Clara Wahlström, Anna och Lotta Falk, tillhör Minnesstugans samlingar Gagnefs folk.

Vår förhoppning är att genom digitalisering göra det möjligt att uppfylla donatorernas önskemål.

Om Gagnefs Minnesstuga

Minnesstugan skänktes 1909 till Gagnefs församling av Ottilia Adelborg och hennes tre väninnor. Den består idag av en hembygdsgård, två museer och uppskattningsvis över 7.000 kulturföremål. Hembygdsgården kallas i vardagligt tal "Minnesstugan" och består av 22 byggnader på Solsheden i Gagnef. Ottilia Adelborgmuseet innehåller utställningar av Gagnefs sockendräkt i helg och söcken, knypplade spetsar samt Ottilias konst och levnad. Skolmuseet i Djurmo är inrymt i en småskola från 1865, är inredd med skolsal och lärarbostad i tidstypisk stil från nedläggningen 1942.
Det här inlägget postades i Gagnef. Bokmärk permalänken.